Skip to main content Skip to search
  • ro
  • en
  • it

Abordări legale eficiente

Înlocuim problemele cu soluții – acesta este modul de funcționare al Cabinetului de Avocat Mitran. Aspirăm să dobândim un statut de inovatori ai abordărilor legale prin întemeierea relațiilor de lungă durată cu toți clienții bazată pe reciprocitate, încredere și etică profesională la cele mai înalte standarde. Folosim limbajul tău pentru a-ți transpune simplu și eficient toate informațiile de care ai nevoie.

Noutăți

Solicitare privind restituirea cauțiunii achitate pentru cererea având ca obiect suspendarea executării deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice

Prin cererea înregistrată la data de 3.07.2019 în dosarul nr. x/2018 la Curtea de Apel București, secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, reclamanta A. S.R.L. a solicitat restituirea cauțiunii în cuantum de 19.500 RON, sumă achitată în dosarul nr….

Aspecte privind soluționarea amiabilă, prin conciliere sau mediere, a litigiilor comerciale și a celor izvorâte din încheierea, executarea sau modificarea contractelor administrative

Introducere Abrogarea art. 7 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004[1] prin Legea nr. 212 din 2018 privind modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative[2] a condus, în opinia noastră, la o excaladare a litigiilor…

Au avut încredere în noi: