Skip to main content Skip to search
  • ro
  • en
  • it

Taxa de prima inmatriculare

În septembrie 2015, prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/2015 s-a stabilit că persoanele care au plătit taxa specială pentru autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule pot să ceară toţi banii înapoi.

Pina la acest moment, legislaţia prevedea că se putea solicita doar restituirea parţială a vechii taxe auto, atunci când aceasta era mai mare decât actualul timbru de mediu.

Totuşi, pentru ca proprietarii de masini sa poata cere efectiv banii înapoi de la stat, era nevoie si de o procedură de restituire, ce trebuia emisa până la mijlocul lunii octombrie 2015, dar care a fost publicată abia recent.

Mai exact, procedura a fost inclusă în Ordinul comun al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 682/1154/2016, ce a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 274 din 12 aprilie şi a intrat în vigoare la data publicării.

Cererea se poate depune în următorii cinci ani .

Aşa cum scrie în ordinul comun, pentru restituirea vechii taxe auto (actualizată cu indicele preţurilor de consum) şi a dobânzilor aferente (calculate până la data plăţii integrale), contribuabilii trebuie să depună la organele fiscale competente o cerere şi anumite documente.

„Contribuabilul care a achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule poate solicita restituirea acesteia şi a dobânzilor calculate până la data plăţii integrale prin depunerea, la organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unei cereri (…). Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului, scrie în Ordinul comun MMAP şi ANAF nr. 682/1154/2016.

Cererea poate fi depusă cel târziu până în data de 1 ianuarie 2021, ori la organul fiscal la care persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sunt înregistrate ca plătitori de impozite şi taxe, ori la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi au domiciliul fiscal persoanele fizice.

„Cererea de restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire. Data la care a luat naştere dreptul la restituire este data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule (3 septembrie 2015 – n. red.)”, este explicat în ordin.

În afară de cerere, trebuie depuse alte patru documente

Pe lângă cererea de restituire, prevederile publicate marţi stabilesc că proprietarii de maşini trebuie să mai depună şi următoarele documente:

  • actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia (copie);
  • documentul care atestă plata taxei speciale, a taxei pe poluare sau a taxei pentru emisiile poluante (în lipsa acestui document, verificarea plăţii se face în baza informaţiilor deţinute de autorităţi);
  • cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare (original + copie).
  • “Plata se va face catre cel care a platit taxa. Deci cel care a platit aceluia i se restituie.Daca au fost mai multe vanzari, solutia pentru aceste situatii nu este prevazuta si doar instanta poate rezolva astfel de cazuri.Daca cel care a platit taxa nu mai este in posesia autoturismului, ramine instanta ca solutie. Dragos Doros, presedintele ANAF. “

Atât cererea, cât şi celelalte documente pot fi depuse la registratura organului fiscal competent sau pot fi transmise prin poştă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire). „Dacă organul fiscal competent consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante soluţionării cererii, solicită contribuabilului, în scris, prezentarea acestora”, este punctat în Ordinul comun MMAP şi ANAF nr. 682/1154/2016, situaţie în care termenul de soluţionare este prelungit automat.

Vechea taxă auto se restituie într-o perioadă de cinci ani

Vechea taxă auto trebuie restituită contribuabililor, la cerere, într-o perioadă de cinci ani calendaristici, prin plăţi anuale de 20% din suma datorată, după cum a stabilit Executivul astă-toamnă, prin intermediul Ordonanţei nr. 40/2015.

„Sumele (…), precum şi dobânzile datorate contribuabilului pentru perioada cuprinsă între data perceperii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi data restituirii acesteia se achită (…) pe parcursul a cinci ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora, iar plata tranşelor anuale se efectuează conform graficului stabilit de organul fiscal competent”, este explicat în ordonanţa amintită. În plus, taxa achitată şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale sunt actualizate cu indicele preţurilor de consum (publicat online de Institutul Naţional de Statistică la data emiterii deciziei de restituire).

Cererile de restituire trebuie soluţionate în cel mult 45 de zile de la înregistrare, iar solicitanţii sunt informaţi asupra acestui aspect în maximum zece zile de la emiterea deciziei de către autorităţi.

Important! Pot să ceară restituirea doar persoanele care au plătit taxa auto înainte de intrarea în vigoare a timbrului de mediu. Mai precis, este vorba de perioada 2007 – martie 2013, atunci când statul a aplicat, în mod succesiv, taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Timbrul de mediu încă este în vigoare în prezent, astfel că persoanele care au plătit această taxă din martie 2013 şi până în prezent nu pot cere restituirea.