Globalizarea face ca orice proiect economic sau industrial care trebuie întreprins în străinătate să necesite informații și analize specifice cu privire la situația țării în care investitorii intenționează să opereze, precum și alte informații detaliate, în funcție de caz.

Termenul Due Diligence ( în română: Verificarea antecedentelor) a intrat în limbajul comun ca urmare a adoptării în  anul 1933 în Statele Unite ale Americii a Securities Act. Acesta  făcea referire la apărarea due diligence, care putea fi invocată de brokeri atunci când erau acuzați de divulgarea către investitori a informațiilor cu privire la cumpărarea valorilor mobiliare. 

Este un instrument de investigare folosit în afaceri pentru a evita surprizele neplăcute înainte de a semna un contract sau o tranzacție financiar-industrială.

În mod normal, rolul pe care îl are due diligence constă în acela de a permite unui potențial cumpărător să primească toate informațiile necesare pentru a evalua compania pe care urmează să o achiziționeze sau contractul pe care urmează să îl semneze. 

Societățile, parteneriatele și achizițiile au nevoie adesea de cunoașterea unor informații esențiale, disponibile numai pentru actorii-cheie și care pot scoate la iveală influențe politice sau alte aspecte legate de securitatea tranzacției. 

Prin operațiunile noastre de due dilligence verificăm dacă viitorii dumneavoastră parteneri de afaceri respectă Actul privind practicile de corupție în străinătate (FCPA) și scoatem în evidență existența, dacă e cazul, riscurilor ascunse sau imprevizibile de pe piața externă.

Verificarea antecedentelor este adaptată cerințelor clientului și operează pe mai multe fronturi, în funcție de nevoile acestuia, fiind împărțită în nouă domenii principale:

  • Audit financiar
  • Macro-control ambiental 
  • Audit legal / de mediu, Riscuri geopolitice / Audit de marketing;
  • Controlul productiei;
  • Controlul managementului;
  • Controlul rețelelor de calculatoare;
  • Audit pentru reconciliere 

Operațiunile de due diligence se desfășoară la sediul companiei care urmează să fie achiziționată sau care propune contractul, dar sunt completate corespunzător cu toate informațiile necesare printr-o investigație extinsă a activității de afaceri numită „out door”.

La finalul procesului de business intelligence, clientul primește un raport detaliat care conține informațiile referitoare la:

  • structura corporatistă
  • analiza pieței de date
  • situația concurențială

precum și toate celelalte datele necesare pentru a lua decizii conștiente și informate cu privire la oportunitatea continuării operațiunii economice, semnării contractului sau achiziționării companiei.

Vegna & Mendola 

Studio Legale Internazionale 

Iustina Nastasa: iustina.nastasa@vemlegal.com

Address: Via Duca della Verdura 4 – 90143 Palermo