Judecătorul Simona Mihai aduce clarificări majore asupra contractelor de credit și a titlurilor executorii pentru cesionari și pentru recuperatorii de creanțe după intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență 52/2016.

Aceasta a avut următoarele de „Tocmai prin apariția acestei ordonanțe s-a înțeles a se clarifica încă o dată, dacă mai era necesar, că niciun contract de credit nu poate reprezenta titlu executoriu pentru un cesionar care este entitate ce desfășoară activități de recuperare creanțe.”

Însă instanța nu s-a oprit doar aici. Termenul de prescripție în dosarul firmei Secapital, membră a grupului Kruk, a fost împlinit cu trei ani înainte de demararea executării silite, iar aceștia nu dețineau un titlu executoriu și nu aveau calitate de executor. Odată cu admiterea contestației la executare, instanța a anulat adresele de înființare a propririlor trimise de executor la patru bănci și o firmă.

Analizând profund dosarul, instanța a ajuns la următoarele concluzii în cadrul Sentinței Civile nr. 4806/2017 – Judecătoria Cluj-Napoca (dosar 5469/211/2017):

  • În data de 10.04.2006 a fost încheiat între petent și BRD – Groupe Societe Generale SA un contract de credit de 40.000 RON, credit ce s-a acordat pe o perioadă de 10 ani.
  • În 2010, acesta a încetat să achite ratele aferente creditului.
  • În 2016, în dosarul de executare nr. 673/2016 al SCPEJ Morari si asociații, s-a demarat procedura contestată.
  • Dreptul de a cere executarea silită în temeiul oricărui titlu executor se prescrie prin împlinirea unui termen de 3 ani, conform art. 6 din Decretul 167/1958. Aceeași dispoziție se regăsește și la art. 706 C.pr.civ.

Contractul de cesiune de creanțe nu constituie titlu executoriu. Mai mult de atât, cuantumul dobânzilor și al comisioanelor creează un prejudiciu mare debitorului, făcându-l astfel să se supraîndatoreze, iar comisionul de rambursare anticipată este nejustificat în condițiile în care debitorul este obligat la dobândă anuală, precum și un comision de administrare și întocmire a dosarului.

După anularea clauzelor abuzive, se impune întoarcerea executării silite și repunerea părții în situația anterioară, în temeiul art. 723 C.pr.civ., 724 (1) C.pr.civ. 726 C.pr.civ.

În concluzie, lipsa caracterului cert și lichid al creanței pentru care s-a declanșat urmărirea silită și toate actele de executare efectuate în dosarul execuțional nr. 673/2016 al SCPEJ Morari si asociații au dus spre anularea tuturor actelor de executare silită efectuate ulterior.

OUG 52/2016 clarifică faptul că niciun contract de credit nu poate reprezenta titlu executoriu pentru un cesionar care este entitate ce desfășoară activități de recuperare creanțe.