În data de 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii Europene, iar statutul său face ca dreptul comunitar să joace un rol foarte important, în special datorită faptului că de la această dată, contrarierea între legislația comunitară și cea națională îi oferă preeminență celei dintâi.

În materie matrimonială, Regulamentul (CE) privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești reprezintă principalul act normativ comunitar care reglementează divorțul, încredințarea minorilor și a sustragerii internaționale de minori pe teritoriul României.

Regulamentul (CE) este un act normativ comunitar, obligatoriu și direct aplicabil după integrarea României în Uniunea Europeană la data de 1 ianuarie 2007.

Stabilirea competenței judecării unei cauze în materie matrimonială trebuie făcută potrivit articolului 3 din Regulamentul (CE).

Astfel, conform articolului 3 din Regulament, competențele de hotărâre în problemele divorțului aparțin instanțelor judecătorești din statul membru pe teritoriul căruia se află:

 • reședința obișnuită a soților
 • ultima reședință obișnuită a soților, în condițiile în care unul dintre ei încă locuiește acolo
 • reședința obișnuită a pârâtului
 • în caz de cerere comună, reședința obișnuită a unuia dintre soți
 • reședința obișnuită a reclamantului, în cazul în care acesta a locuit acolo cel puțin un an imediat înaintea introducerii cererii.

Astfel, pentru a se putea derula o cauză de divorț în fața instanțelor de judecată din Timișoara, este necesar ca măcar unul dintre soți să aibă reședința în Timișoara. Toate actele pentru rezidență pot fi pregătite de către cabinetul nostru, iar pentru detalii referitoare la procedura obținerii reședinței vă rugăm să ne contactați.

Din punct de vedere al prezenței în fața instanțelor de judecată, nu este necesar să fie prezente părțile (soțul și soția), ci pot fi reprezentați de către un avocat, astfel că nu este necesară o deplasare decât dacă partea dorește să fie prezentă personal.

Soțul sau soția care nu vine în România la judecata cauzei poate fi reprezentat de către un avocat în baza unei procuri speciale date în acest sens. În acest caz, este necesar să vă prezentați în fața unui notar în Italia în vederea întocmirii unei procuri în faviarea unui coleg din cadrul biroului meu care vă va reprezenta în fața instanței de judecată.

Termenul ce se va fixa pentru judecarea cauzei este în 30-60 de zile.

Cea mai simplă modalitate de desfacere a căsătoriei este procedura acordului ambelor părți. În cazul în care se optează pentru această opțiune, la primul termen de judecată se acordă cuvântul pe fond și se pronunță sentința.

Documentele necesare sunt:

 • certificatul de căsătorie
 • cartea de identitate a ambilor soți
 • extras de cont pentru soțul care vine în Timișoara, necesar pentru obținerea rezidenței (în cazul în care nu aveți cont sau nu doriți depunerea acestuia, se poate deschide un alt cont la o bancă în Timișoara în care se depozitează 50 Euro ce se vor retrage a doua zi)
 • carte de asigurare medicală

Costul total este de 1650 Euro și include:

 • traducere documente
 • onorariul pentru avocați: redactare, înregistrare și prezența în fața instanței de judecată
 • taxe judiciare de timbru și timbre judiciare
 • depunere documentație pentru stabilirea reședinței
 • procură pentru ridicarea certificatului de rezidență cu asigurare traducător la notar
 • ridicare sentință după redactare, aplicare ștampilă definitivă
 • asigurarea traducerii sentinței
 • aplicare apostilă pe sentința tradusă pentru a fi înregistrată în Italia
 • comunicare în Italia la domiciliul clientului a sentinței în original și a traducerii apostilate cu aviz de primire

Vă puteți aștepta la următorii timp pentru completarea diverselor proceduri:

 • efectuarea procedurii pentru obținerea rezidenței – 3 zile
 • înregistrarea acțiunii după 30 de zile de la obținerea certificatului de rezidență
 • primul termen de judecată se acordă după aproximativ 30-60 de zile de la data înregistrării cererii
 • la primul termen de judecată se acordă cuvântul pe fond și se pronunță sentința
 • dacă este un divorț cu acordul ambelor părți, sentința pronunțată este fără cale de atac, fiind definitivă
 • termenul pentru redactarea sentinței este de maxim 30 de zile de la data pronunțării
 • după redactare, se aplică ștampilele Judecătoriei Timișoara, se traduce și se aplică apostila în termen de 7 zile, după care se comunică atât sentința în original cât și cea tradusă cu poșta de confirmare a primirii la domiciuliul clientului din Italia
 • cu sentința astfel tradusă și apostilată, părțile se prezintă în Italia la registrul de stare civilă care radiază căsătoria în baza acestei sentințe (avem multă practică deja finalizată)

Pentru întreaga procedură a demarării divorțului este necesar ca una dintre părți să vină cel puțin o dată la Timișoara, o singură zi de dimineată de la 09:00 până la 13:00

Dacă nu cunoașteți Timișoara, vă pot preciza următoarele:

deplasarea se poate face chiar și cu curse Low Cost, ca de exemplu WizzAir (aproximativ 50 – 100 Euro dus-întors)

pot aranja preluarea de la aeroport cu doar 15 Euro

un hotel în centru variază între 35 și 80 Euro cu micul dejun inclus

în Timișoara este o mare comunitate de italieni, astfel că puteți petrece atât ziua cât și seara în cafenele, terase sau restaurante în care clienții cât și personalul vorbesc limba italiană

În măsura în care vă mai pot ajuta cu informații, vă stau la dispoziție.