Azi, 30.06.2016, Curtea de Justitie a Uniunii Europene s-a pronuntat in Cauza C‑288/14 Ciup stabilind ca si restituirea esalonata a taxei pe termen de 5 ani incalca dreptul comunitar.

Principiul cooperării loiale trebuie să fie interpretat în sensul că se opune ca un stat membru să adopte dispoziții care supun rambursarea unui impozit care a fost declarat contrar dreptului Uniunii printr‑o hotărâre a Curții sau a cărui incompatibilitate cu acest drept rezultă dintr‑o astfel de hotărâre unor condiții care privesc în mod specific acest impozit și care sunt mai puțin favorabile decât cele care s‑ar fi aplicat, în lipsa lor, unei asemenea rambursări, respectarea acestui principiu trebuind să fie verificată în speță de instanța de trimitere.

Principiul echivalenței trebuie să fie interpretat în sensul că se opune ca un stat membru să prevadă modalități procedurale mai puțin favorabile pentru acțiunile întemeiate pe o încălcare a dreptului Uniunii decât cele aplicabile acțiunilor similare întemeiate pe o încălcare a dreptului intern. Instanței de trimitere îi revine sarcina să efectueze verificările necesare pentru a garanta respectarea acestui principiu în ceea ce privește reglementarea aplicabilă litigiului aflat pe rolul său.

Principiul efectivității trebuie interpretat în sensul că se opune unui sistem de rambursare a sumelor datorate în temeiul dreptului Uniunii și al căror cuantum a fost constatat prin decizii judecătorești executorii precum sistemul în discuție în litigiul principal, care prevede o eșalonare pe cinci ani a rambursării acestor sume și care condiționează executarea unor astfel de decizii de disponibilitatea fondurilor încasate în temeiul unei alte taxe, fără ca justițiabilul să dispună de posibilitatea de a constrânge autoritățile publice să își îndeplinească obligațiile dacă acestea nu și le îndeplinesc de bunăvoie.

Adica este ilegal -necomunitar, incalcand dreptul comunitar, care are prioritate fata de dreptul national- ca o taxa declarata nelegala de UE sa se restituie intr-o modalitate mai putin favorabila decat o alta rambursare de la buget. Adica doar taxele de poluare sunt restituite in termen de 5 ani, orice alta restituire de la ANAF facandu-se dupa procedura clasica din Codul de Procedura Fiscala, in termen de aproximativ 45 de zile.

Aceasta Hotarare CJUE ar trebui sa oblige autoritatile romane sa modifice respectiv sa anuleze dispozitiile legale prin care se restituie taxele in 5 ani. Pana atunci insa, doar prin instanta , ca de obicei se poate obliga statul sa restituie taxa intr-o singura transa , si nu esalonat in 5 ani.

Acest proces, se poate face doar pentru cei care au obtinut sentinte judecatoresti de restituire a taxei, printr-o cerere de executare silita, facuta la executor. Toate cheltuielile vor fi suportate in final tot de statul roman, astfel incat cheltuielile cu o astfel de procedura vor fi recuperate, impreuna cu taxa.