Ordonanța de urgență nr. 3/2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 16/2017, modifică prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. În cele ce urmează, vă prezentăm principalele modificări aduse Codului Fiscal prin publicarea ordonanței:

Impozit pe profit
Societățile care desfășoară exclusiv activități de inovare, cercetare-dezvoltare, precum și activități conexe acesteia sunt scutite de impozit pe profit în primii 10 ani de activitate.

Impozit pe venitul microîntreprinderilor
Conform noilor prevederi legislative, limita veniturilor anuale realizate de o microîntreprindere a fost majorată de la 100.000 EUR la 500.000 EUR.

Pentru anul 2017, societățile plătitoare de impozit pe profit, care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condițiile de microîntreprindere, sunt obligate la plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2017, urmând a comunica organelor fiscale modificarea sistemului de impunere până la data de 25 februarie 2017 inclusiv. Pentru luna ianuarie 2017, aceste societăți vor fi plătitoare de impozit pe profit, urmând a depune declarația de impozit pe profit pentru perioada 1-31 ianuarie 2017 tot până pe data de 25 februarie 2017.

Cota de impozitare este de 1% pentru microîntreprinderile cu unul sau mai mulți salariați și 3% pentru microîntreprinderile fără salariați. Astfel, scade cota de impozitare de la 2% la 1% pentru microîntreprinderile cu un salariat.

Impozit pe venit
Sunt scutite de plata impozitului pe venit persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării unor activități cu caracter sezonier, în baza contractului individual de muncă, încheiat pe o perioadă de 12 luni.

Conform Legii nr. 170/2016, activitățile cu caracter sezonier sunt cele corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”; 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”; 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”; 5590 – „Alte servicii de cazare”; 5610 – „Restaurante”; 5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”; 5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”; 5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”.

Abonamentele de sănătate suportate de salariați sunt deductibile la calculul impozitului pe salariu în limita de 400 euro anual.

Veniturile obținute din vânzarea construcțiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora din patrimoniul personal sunt scutite de impozit pe venit în limita sumei de 450.000 lei. Pentru suma ce depășește această valoare, se plătește un impozit în cotă de 3%.

Contribuția de asigurări sociale (CAS)
S-a eliminat plafonul de cinci salarii medii brute la plata contribuției de asigurări sociale (CAS) atât pentru contribuția individuală, cât și pentru contribuția datorată de angajator.

Plafonul de cinci salarii medii brute rămâne aplicabil în următoarele cazuri:

  • pentru persoanele fizice ce realizează venituri din activități independente;
  • pentru persoanele fizice ce realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
Și în acest caz, s-a eliminat plafonul de cinci salarii medii brute pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor ce urma să intre în vigoare în 2017.

Plafonul de cinci salarii medii brute va fi aplicabil pentru următoarele tipuri de venituri:

  • venituri realizate din activități independente;
  • venituri realizate din drepturi de proprietate intelectuală;
  • venituri realizate din activități agricole, silvicultură și piscicultură; și
  • venituri realizate din cedarea folosinței bunurilor.

Nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din investiții sau veniturile din alte surse obținute de persoane fizice care realizează și alte tipuri de venituri supuse deja contribuției de sănătate (de exemplu, venituri din salarii, pensii, activități independente, etc).

Sursa: legestart.ro