Skip to main content Skip to search
  • ro

avocat eficient timisoara

Daune morale pentru prejudiciul cauzat de ruperea logodnei

„În conformitate cu art.266 Cod Civil, logodna este promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria, încheierea logodnei nu este supusă niciunei formalități și poate fi dovedită cu orice mijloc de probă. Potrivit art.267, alin.3 Cod Civil, ruperea logodnei nu este supusă…

Read more

Divorțul în Noul Cod Civil

1. Preliminarii. În privința divorțului, actualul Cod de procedură civilă, preluând, în mare parte, reglementările vechiului Cod de procedură civilă[1], așa cum acesta a fost modificat și completat prin Legea nr. 202/2012 privind unele măsuri pentru accele­rarea soluționării proceselor (art. I…

Read more

Clauze abuzive. Contract în monedă străină. Stabilizarea cursului prin raportare la reperele existente la momentul încheierii contractului. Aplicarea deciziei pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-186/16, Andriciuc şi alţii c. Băncii Româneşti SA

  I) O atenție deosebită în cadrul considerentelor va fi acordată cererii prin care recla­manții apelanți au solicitat instanței stabilizarea raportului leu/franc elvețian la cursul aplicabil la data încheierii contractului de credit, soluționare care prilejuiește o necesară analiză a efectelor…

Read more

Programul Prima Casă 2019 a pornit în mod oficial

Prin Prima Casă 2019 românii (persoane fizice) interesati de achizitionarea sau construirea unei locuinte pot face acum o cerere pentru creditul garantat partial de stat. Bugetul pentru 2019 este de aproximativ doua miliarde de lei. Programul Prima Casa 2019 va…

Read more