Preliminarii Executarea silită reprezintă punctul final al procesului civil, faza finală, definitorie, excepțională și facultativă a litigiului de drept civil. Executarea silită este garantul aducerii la îndeplinire a dispozițiilor instanței cuprinse în hotărârea judecătorească, modalitatea concretă de realizare efectivă a…