Perimarea executării silite constituie o sancțiune legală aplicată creditorului urmăritor pentru neglijența sau inactivitatea acestuia după ce a fost încunonștiințat în scris de obligațiile sale de către executorul judecătoresc. „Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București la data…