Prevederi legale în procedura de autorizare a executării lucrărilor de construire Potrivit art. 37 alin. (6) din Legea nr. 50/1991, înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra unei construcții se face în baza unui certificat eliberat de autoritatea…