Curtea Europeană a Drepturilor Omului constată faptul că Legea nr. 165/2013 nu asigură un remediu eficient pentru acordarea măsurilor reparatorii pentru imobilele preluate abuziv de statul comunist[3]. Așa cum Curtea a statuat în mai multe rânduri, Curtea a impus României…