„În conformitate cu art.266 Cod Civil, logodna este promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria, încheierea logodnei nu este supusă niciunei formalități și poate fi dovedită cu orice mijloc de probă. Potrivit art.267, alin.3 Cod Civil, ruperea logodnei nu este supusă…