Skip to main content Skip to search
  • ro

societati comerciale

Revocarea administratorului societății comerciale

Funcția de administrator încetează în condițiile Legii nr. 31/1990, care se completează cu regulile aplicabile încetării contractului de mandat de drept comun, raporturile dintre administrator și societate fiind guvernate de regulile mandatului și de cele stabilite de Legea nr. 31/1990….

Read more