Acordăm sprijin juridic în dreptul muncii companiilor, sindicatelor, patronatelor și salariaților. Asigurăm consultanță, asistență și reprezentare juridică în faza de negociere a raporturilor contractuale, precum și în faza de soluționare a conflictelor ivite între părți.

Cu o experiență vastă în dreptul muncii, acoperim următoarele probleme:

Contracte:
•     pacte de confidențialitate, clauze de neconcurență, clauze de mobilitate;
•     procedura încheierii și înregistrării contractului colectiv de muncă;
•     redactarea regulamentului de ordine internă;

Procedura cercetarii disciplinare prealabile presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
Intocmirea referatului/referatelor privind savarsirea abaterii disciplinare;

  • Intocmirea actului de numire a comisie de cercetare disciplinara (de regula formata din trei membri):
  • Intocmirea convocarii salariatului, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii ;
  • Intocmirea unui Note explicative si ascultarea salariatului;
  • Intocmirea procesului-verbal de finalizare a cercetarii disciplinare prealabile.

Procedura concedierii:
•     concedierea salariatului
•     procedura concedierii colective

Litigii:
•     asistență și reprezentare juridică acordată salariaților, companiilor și sindicatelor în fața instanțelor judecătorești
•     tranzacții

Pentru toate detaliile, ne puteți contacta.