Acordăm asistență juridică, redactăm cereri și asigurăm buna reprezentare a tuturor clienților noștri în executarea silită a hotărârilor judecătorești sau alte titluri executorii precum și investirea cu formula executoriei a diferitelor titluri de valoare (cecuri, bilete la ordin).

Pe scurt, acoperim toate aspectele ce țin de buna decurgere a executării silite.

Pentru a demara procedura de executare silită, trebuie doar să ne contactezi.