Pachet servicii I

Asistență juridică și consultanță în ceea ce privește desfășurarea activității societății beneficiarului
Redactare acte juridice, consultanță, redactare și asistare de contracte comerciale și civile
Consultanță, asistare și reprezentare în orice fel de operațiuni la Oficiul Registrului Comerțului și anume:

 • înființări de societăți comerciale, asociații și fundații
 • modificări acte constitutive
 • majorări/reduceri de capital social
 • cesiuni părți sociale, intrări/retrageri asociați
 • numiri de administratori/cenzori
 • înființări/radieri puncte de lucru, sucursale, filiale
 • modificari de sedii, prelungire contracte sedii
 • modificare de denumire societate
 • autorizări de funcționare
 • completare obiecte de activitate
 • modificări date de identificare asociați

Preț pachet: 400 lei/lună

Pachet servicii II

Asistență juridică și consultanță în ceea ce privește desfășurarea activității societății beneficiarului

Redactare acte juridice, consultanță, redactare și asistare de contracte comerciale și civile

Consultanță, asistare și reprezentare în orice fel de operațiuni la Oficiul Registrului Comerțului și anume:

 • înființări de societăți comerciale, asociații și fundații
 • modificări acte constitutive
 • majorări/reduceri de capital social
 • cesiuni părți sociale, intrări/retrageri asociați
 • numiri de administratori/cenzori
 • înființări/radieri puncte de lucru, sucursale, filiale
 • modificări de sedii, prelungire contracte sedii
 • modificare de denumire societate
 • autorizări de funcționare
 • completare obiecte de activitate
 • modificări date de identificare asociați

Recuperarea creanțelor de la societăți debitoare
Executare silită

 • reprezentare în fața executorului judecătoresc
 • urmărirea și supravegherea procedurilor de executare
 • valorificarea creanței în cadrul procedurii de executare silită

Asistarea la negocieri de contracte și tranzacții
Întocmirea de notificări, somații, adrese
Atestare de contracte comerciale și alte acte
Îndrumare în ceea ce privește tranzacția în litigiu, medieri, concilieri de litigii, tranzacții în fază procesuală

Preț pachet: 1.000 lei/lună

Pachet servicii III

Asistență juridică și consultanță în ceea ce privește desfășurarea activității societății beneficiarului

Redactare acte juridice, consultanță, redactare și asistare de contracte comerciale și civile

Consultanță, asistare și reprezentare în orice fel de operațiuni la Oficiul Registrului Comerțului și anume:

 • înființări de societăți comerciale, asociații și fundații
 • modificări acte constitutive
 • majorări/reduceri de capital social
 • cesiuni părți sociale, intrări/retrageri asociați
 • numiri de administratori/cenzori
 • înființări/radieri puncte de lucru, sucursale, filiale
 • modificări de sedii, prelungire contracte sedii
 • modificare de denumire societate
 • autorizări de funcționare
 • completare obiecte de activitate
 • modificări date de identificare asociați

Recuperarea creanțelor de la societăți debitoare
Executare silită

 • reprezentare în fața executorului judecătoresc
 • urmărirea și supravegherea procedurilor de executare
 • valorificarea creanței în cadrul procedurii de executare silită

Asistarea la negocieri de contracte și tranzacții
Întocmirea de notificări, somații, adrese
Atestare de contracte comerciale și alte acte
Îndrumare în ceea ce privește tranzacția în litigiu, medieri, concilieri de litigii, tranzacții în fază procesuală
Consultanță juridică în următoarele domenii: drept commercial, dreptul muncii, dreptul familiei, drept penal etc. 

Activitățile în domeniul dreptului muncii vizează în principal redactarea contractelor individuale de muncă, redactarea contractelor colective de muncă, consilierea juridică a angajaților cu privire la problemele pe care le ridică raporturile de muncă, în special cele privind desfacerea contractului de muncă cu respectarea condițiilor legale, reprezentarea angajatorului sau a angajatului în fața instanțelor judecătorești

Întocmirea regulamentului de ordine interioară, fișa postului etc.; asistența acordată persoanelor juridice în relațiile cu autoritățile competente din România pentru înregistrarea contractelor de muncă ale angajaților și a modificărilor intervenite la aceste contracte în caz de transfer sau de schimbări în structura de activitate a societăților angajatoare; formularea de opinii juridice privind modul de soluționare a neînțelegerilor dintre angajați și angajatori conform legislației din România.

Activitățile în domeniul dreptului civil vizează revendicări, acordarea cetățeniei, recunoașterea hotărârilor străine în România, strămutări, acțiunii posesorii, apărarea dreptului de proprietate și alte drepturi, tranzacții, redactare de contracte, alte cererii, partaje succesorale etc., obținerea numărului cadastral al imobilului, intabulare în Cartea Funciară, obținerea extraselor de Carte Funciară

Asistență și reprezentare în toate etapele, de la inițierea acțiunii în instanță până la finalizarea ei, cu parcurgerea tuturor căilor de atac prevăzute de lege
Asistență la negocierea și redactarea de contracte; acte adiționale, conferirea de dată certă cu atestarea conținutului contractului și a identității părților prin înscrierea în registru de acte juridice atestate
Activitățile în domeniul dreptului familiei vizează acțiuni de divorț, stabilirea paternității, partaj al bunurilor comune, adopții, toată gama de acțiuni specifice în acest domeniu.

Consultanță, redactări de acțiuni, asistență juridică și reprezentare în litigii (pensii de întreținere, încredințare minori etc.
Activitățile în domeniul urbanismului și autorizării construcțiilor vizează obținerea documentației (certificate urbanism, autorizație de construcție etc.)
Plângeri împotriva proceselor-verbale de contravenție

Recuperare debite – Executare silita – Somații de plată vizează asistența juridică, redactare de cereri și reprezentare a tuturor clienților noștri în cadrul fazei de executare silită a hotărârilor judecătorești sau alte titluri executorii precum și investirea cu formula executorie a diferitelor titluri de valoare
Procedura somației de plată
Reprezentare/asistență și întocmirea actelor în fază de urmărire penală până la rechizitoriu și în instanță

Preț pachet: 2.500 lei/lună