Recuperări creanțe, debite, datorii

Datorită experienței noastre, am creat strategii de recuperare eficientă a debitelor și oferim asistență juridică de specialitate pentru: redactarea notificărilor, procedura somației de plată, procedura executării silite. Toate acestea vor fi exercitate până la recuperarea integrală a sumelor datorate sau demararea procedurii de faliment.

Pentru a avea posibilitatea de recuperare a facturilor neîncasate, împrumuturilor neresituite sau orice alt tip de creanță, trebuie doar să ne trimiți documentele necesare sau să îți înscrii cazul în formularul pentru clienți noi, iar unul din specialiștii noștri te va contacta în cel mai scurt timp.

Pentru a demara procedura de recuperare a creanțelor, debitelor sau datoriilor, vom încheia un contract de mandat comercial, prin care tu ne vei împuternici să ne ocupăm de cazul tău.

În primă fază vom încerca recuperarea creanței pe cale amiabilă. În 90% din cazuri, această metodă s-a dovedit a fi eficientă, însă dacă aceasta nu funcționează vom demara procedura litigioasă de recuperare a datoriei.

În caz de succes, onorariul nostru constă într-un comision cuprins între 3-18% din valoarea debitului, în funcție de vechimea și cuantumul acestuia.

Singurele costuri în avans vor fi cele pentru taxa de timbru și executor judecătoresc.

Dacă nu recuperăm, nu plătești nimic.

De asemenea, nu percepem comision pentru administrarea dosarului și interogările juridice, iar pentru creanțe cu documente justificative incomplete, ne rezervăm dreptul de a solicita o taxă de administrare a dosarelor.

Pentru mai multe informații, contactează-ne.

Există două căi prin care se poate demara procedura de colectare de debite și recuperare creanțe:

Pe cale amiabilă
În instanța de judecată

Prima etapă presupune verificarea solvabilității, a disponibilităților debitorului, a bunurilor acestuia, a capacităților de plată, a situației juridice, o serie de notificări, corespondențe de tip electronic, convorbiri telefonice periodice și intercalate, stabilire de întâlniri cu reprezentanți ai debitorului în vederea negocierii prejudiciare de amânări sau eșalonări de plată, deplasări la sediul acestuia, unde este cazul.

Prin aceasta etapă se încearcă, pe cât posibil, convingerea debitorilor că, interesul ambelor părți este găsirea mijloacelor cele mai eficiente și neprejudicioase pentru încetarea situațiilor litigante, evitând astfel agravarea situației financiare de ambele părți, fie prin mărirea cuantumului sumelor datorate, fie cu valoarea cheltuielilor cauzate de recuperarea pe cale judiciară a acestora.

A doua etapă presupune acționarea în instanță. 

În cadrul acestei proceduri judiciare se va putea declanșa și procedura insolvenței după constatarea ulterioară a stării de insolvabilitate și a celorlalte criterii specifice acestei proceduri. 

Toate avertismentele de plată, somațiile și notificările se vor trimite la toate locațiile cunoscute ale debitorului – la locul de muncă, sediul secundar. Notarea în Cartea Funciara a interdicțiilor la vânzare în cazul imobilelor, iar în cazul mobilelor, înscrierea privilegiilor în Arhiva Electronică a Garanțiilor Reale Mobiliare în baza Titlului VI din Legea nr. 99/1999, denunțarea debitorilor la autoritățile competențe din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești etc.

În cazul în care, fie obținerea titlului executoriu, fie faza executării silite este impiedicată voit prin săvârșirea de fapte penale de către debitor, odată cu declanșarea procedurii judiciare de recuperare a creanțelor, în numele și pe seama clientului, vom proceda concomitent și la sesizarea organelor de urmărire penală pentru faptele săvârșite de persoanele membre ale conducerii societății debitoare, denunțarea debitorului la autoritățile competente din cadrul Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală – Garda Financiară, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerul Justiției și Libertăților Cetățenești etc.

Recuperare creanțe

Civile

C2C, provenind din:
– drepturi bănești în baza unor titluri executorii;
– succesiuni/moșteniri;
– constituirea unor gajuri sau ipoteci;
– contracte de închiriere/locațiune de bunuri mobile și/sau imobile;
– contracte de vânzare a unor bunuri mobile și/sau imobile;
– împrumuturi nerestituite la scadență;
– neplata unor lucrări de antrepriză/construcții;

Comerciale

B2C, provenind din:
– refuzul unor societăți bancare de eliberare a unor sume de bani către persoanele fizice beneficiare;
– contracte de închiriere/locațiune;
– contracte de prestări servicii;
– refuzul unor societăți de asigurare de a plăti despăgubirile către asigurați;
– contracte de vânzare bunuri mobile sau imobile, produse sau servicii;
– refuzul de plată a salariilor de către angajatori spre salariați;
– refuzul unor magazine de a despăgubi consumatorii prejudiciați;

C2B, provenind din:
– vânzarea în rate sau leasing financiar ori operațional a unor bunuri;
– contracte de prestări servicii sau achiziționare bunuri;
– prejudicii create de persoane fizice din culpă lor sau a unor terți;
– contracte de impresariat sportiv, artistic sau chiar publicitate;
– revendicări imobiliare sau mobiliare;
– cesionarea unor acțiuni diverselor societăți comerciale;
– decizii de imputare emise către salariați care au prejudiciat angajatorul;

B2B, provenind din:
– contracte de închiriere/locațiune bunuri mobile ori imobile;
– contracte de leasing operațional și/sau financiar pentru bunuri mobile și/sau imobile;
– contracte de prestări servicii și achiziții bunuri diverse;
– contracte de antrepriză sau de subantrepriză lucrări;
– contracte de publicitate;
– contracte de asociere în participațiune;
– impresariat sau reprezentare sportivă, artistică, spectacole, editură literară;
– convenții de asigurare încheiate cu asiguratorii care refuză plata unor despăgubiri;
– drepturi salariale neachitate de către angajatori;
– dividende sau acțiuni la diverse societăți comerciale;
– contracte de transport persoane sau bunuri diverse;
– contracte de credit, pentru credite acordate de instituțiile bancare sau nonbancare și nerambursate la scadență;
– sulte sau redevente pentru imobile sau mobile aflate în stare de în indiviziune;
– premieri în baza unor jocuri sau concursuri;
– orice alte debite sau creanțe rezultate din alte activități de orice natură

Întrebări frecvente

În primul rând, este important să consulți un avocat specializat în dreptul executărilor silite și al contractelor. Avocatul tău te va ajuta să identifici eventualele abuzuri și să găsiți soluții pentru a proteja drepturile tale.

Procedura de executare silită poate dura diferit, în funcție de caz. Este posibil să dureze câteva luni sau chiar ani, în funcție de complexitatea cauzei și de modalitatea de executare aleasă de creditor

O acțiune în justiție pentru recuperarea creanțelor este o modalitate prin care poți să recuperezi o datorie de la un debitor care refuză să plătească. În cadrul procesului, poți să aduci dovezi care să susțină cererea ta de recuperare a creanțelor. 

Există mai multe modalități prin care poți să-ți recuperezi creanțele, inclusiv negocierea directă cu debitorul, folosirea serviciilor unui avocat specializat în recuperarea creanțelor. Este important să identifici cea mai bună modalitate pentru situația ta specifică.

Durata procedurii de recuperare a creanțelor poate varia în funcție de modalitatea aleasă și de complexitatea cazului. Este recomandat să consulți un avocat specializat în dreptul recuperării creanțelor pentru a obține o estimare mai precisă a duratei procedurii în cazul tău.