Malpraxisul medical reprezinta acea eroare profesionala savarsita in exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, care da nastere la prejudicii pacientului si in consecinta, determina raspunderea civila a personalului medical.

Malpraxisul medical este reglementat in special de Legea nr.95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii( Titlul XV), dar si de art. 2199-2213, 2223-2226 NCC, Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 precum si de alte acte normative.

Legea nr. 95/1996 prevede in  art.642 alin.(1) lit. a) ca, prin personal medical se intelege medicul, medicul dentist, farmacistul, asistentul medical si moasa care acorda servicii medicale.

Raspundererea personalului medical poate interveni ca urmare a unei erori profesionale, din incalcarea unor obligatii cu privire la consimtamantul informat sau cunostinte insuficiente in exercitarea profesiei.

De asemenea, unitatile sanitare pot raspunde pentru prejudiciile care pot lua nastere datorita culpei personalului medical angajat, in solidar cu acesta, precum si ca furnizori de servicii medicale.

Conditiile pentru existenta raspunderii medicale sunt urmatoarele: existenta unei fapte ilicite,  a unui prejudiciu si a unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu. 

Raspunderea civila medicala este o forma a raspunderii civile, ca si la aceasta intalnim urmatoarele principii de baza:

–principiul repararii integrale a prejudiciului ( restituirea in intregime a consecintelor daunatoare a unui fapt ilicit, in scopul repunerii victimei in situatia anterioara), aspect la care se refera Normele metodologice de aplicare a Titlului XV al Legii nr. 95/1996, cuprinse in Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 482/2007 art. 19 alin. (2);

–principiul repararii in natura a prejudiciului, care are insa o aplicatie restransa in acest domeniu, pentru ca repararea prejudiciului se face prin echivalent banesc, prin acordarea unei sume globale sau o prestatie periodica.

In situatia in care un pacient considera ca personalul medical sau unitatea sanitara trebuie sa raspunda pentru malpraxis un avocat specializat in malpraxis il poate consilia sa se adresaeze organelor de jurisdictie profesionala ale medicilor.

 Se are in vedere ca monitorizarea si controlul exercitarii profesiei de medic este realizata de catre Colegiul Medicilor din Romania si de Ministerul Sanatatii Publice. Astfel, art. 406 alin. (1) lit. k) din Lege, prevede ca atributie a Colegiului Medicilor din Romania organizarea judecarii cazurilor de abateri de la normele de etica profesionala, de deontologie medicala si de la regulile de buna practica profesionala, in calitate de organ de jurisdictie profesionala.

Daca este nemultumit de solutie, /pacientul se poate adresa instantei in cadrul unei actiuni civile.

Daca insa fapta constituie infractiune se poate adresa organului de cercetare penala, insa acesta se poate sesiza si din oficiu.

Partea vatamata se poate constitui parte civila in procesul penal, actiunea civila se va alatura celei penale, urmand ca instanta sa se pronunte si pe latura civila.

Daca instanta penala a lasat nesolutionata actiunea civila( in cazurile prevazute de lege), pacientul se poate adresa pe cale separata instantei civile.