Blog

In cazul savarsirii unor contraventii, agentul constatator va incheia un proces verbal prin care se aplica sanctiunea avertismentului fara a se aplica si o sanctiune complementara.

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1037 din data de 28 decembrie 2017 a fost publicată Legea prevenirii nr. 270/2017.

Astfel, în cazul constatării săvârșirii uneia dintre contravențiile stabilite prin hotărârea Guvernului ce urmează a fi adoptată, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere, fără a se aplica o sancțiune complementară.

În scopul aplicării prezentei legi, toate autoritățile/instituțiile publice cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor au obligația, corespunzător domeniilor aflate în responsabilitatea acestora, ca, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să elaboreze și să difuzeze materiale documentare și ghiduri și să aloce pe pagina de internet secțiuni special dedicate informării publice privind:
– legislația în vigoare referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor;
– drepturile și obligațiile acestor autorități/instituții publice în desfășurarea activităților de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum și drepturile și obligațiile persoanelor care sunt supuse acestor activități;
– indicarea, distinct, a faptelor contravenționale pentru care autoritatea/instituția publică are competențe de constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale, precum și a sancțiunilor și/sau a altor măsuri aplicabile.

Autoritatea administrației publice centrale cu atribuții de coordonare la nivel național a domeniului mediul de afaceri are obligația ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, de a dezvolta și opera un portal dedicat oferirii în mod centralizat de servicii online și resurse în vederea informării în ceea ce privește aspectele prevăzute mai sus.

În cazul în care organul constatator nu a aplicat sancțiunea avertismentului, care este obligatorie inclusiv atunci când se stabilește expres excluderea de la aplicare a avertismentului, anexând la aceasta un plan de remediere, precum și în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală sau contravenția săvârșită nu este continuă, procesul-verbal este lovit de sancțiunea nulității.

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, autoritatea/instituția publică cu atribuții de control are obligația să reia controlul și să completeze partea a II-a a planului de remediere anexat la procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii și, dacă este cazul, registrul unic de control, cu mențiuni privind modalitatea de respectare a măsurilor de remediere dispuse.

Este important de reținut că, dacă în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii în condițiile prevăzute de prezenta lege, contravenientul săvârșește din nou aceeași contravenție, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea și sancționarea contravențiilor.

 

 

Articol preluat de pe www.juridice.ro

 

Related Posts