Onorariile se stabilesc în mod liber între cabinetul nostru și client, se prevăd în cuprinsul contractului de asistență juridică și se achită înainte de începerea asistenței și/sau reprezentării dvs. Modalitatea de stabilire a onorariului este nuanțată în funcție de client, persoană fizică sau persoană juridică.

1. Politica de onorarii pentru persoane fizice

Onorariile vor fi stabilite în raport cu:

  • dificultatea, amploarea sau durata cazului
  • timpul și volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau activității solicitate de client
  • natura, noutatea și dificultatea cazului
  • constrângerile de timp în care noi suntem obligați de împrejurările cauzei să acționăm pentru a asigura servicii legale performante

2. Politica de onorarii pentru persoane juridice

În stabilirea onorariilor pentru persoane juridice se va avea în vedere, pe lângă principiile enunțate mai sus, posibilitatea de a dezvolta modalitățile de plată a onorariilor sub diferite aspecte cum ar fi:

  • onorarii orare
  • onorarii fixe (forfetare)
  • onorarii de succes
  • onorarii formate din combinarea criteriilor de la lit. 1, 2 și 3
  • onorariu tip abonament

Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă de unități monetare cuvenită nouă, pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care o prestăm în favoarea dvs.
Onorariul fix (forfetar) constă într-o sumă fixă pentru un serviciu profesional, sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care le prestăm.

3. La cerere se pot emite oferte de servicii personalizate în funcție de nevoile clientului 

 

Onorariul variază între 400 lei/ luna și 2.500 lei/lună