Blog

Programul Prima Casă 2019 a pornit în mod oficial

Prin Prima Casă 2019 românii (persoane fizice) interesati de achizitionarea sau construirea unei locuinte pot face acum o cerere pentru creditul garantat partial de stat. Bugetul pentru 2019 este de aproximativ doua miliarde de lei.

Programul Prima Casa 2019 va fi derulat prin intermediul a 15 banci finantatoare: BRD-GSG, BCR, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Bank, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Banca Romaneasca, Unicredit Bank, Garanti Bank, First Bank, Marfin Bank, Credit Agricole, Leumi Bank si Intesa Sanpaolo Bank.

Plafonul total al garantiilor ce pot fi emise in anul 2019, potrivit art.1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, este in cuantum de 2 miliarde lei si a fost aprobat prin Hotararea de Guvern nr.93/2019.

Noua aplicatie de extragere / prelucrare automata a informatiilor, denumita la nivelul FNGCIMM  „Alex”, utilizeaza tehnologia OCR – Recunoasterea Optica a Caracterelor (Optical Character Recognition) si faciliteaza transferul automat al datelor primite de la partenerii bancari in sistemul informatic al institutiei. Se reduce astfel la minim riscul de eroare cauzat de interventia manuala in colectarea de date necesare analizarii solicitarilor de garantare, timpul necesar solutionarii putand fi considerabil diminuat.

 

Pentru a putea primi un credit prin acest program, beneficiarul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • la data solicitarii creditului garantat, declara pe propria raspundere fie ca nu detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta, indiferent de modul si de momentul in care a fost dobandita, fie ca detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobandita prin orice alt mod decat prin Program, in suprafata utila mai mica de 50 m²;
 • achizitioneaza sau construieste o singura locuinta, printr-un credit acordat si garantat in conditiile Programului;
 • are calitatea de imprumutat in raport cu finantatorul.

 

Beneficiarii care achizitioneaza in cadrul programului o locuinta finalizata trebuie sa indeplineasca anumite criterii de eligibilitate, dupa cum urmeaza:

 • la data solicitarii creditului garantat, declara pe propria raspundere fie ca nu detin in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta, indiferent de modul si de momentul in care a fost dobandita, fie ca detin in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobandita prin orice alt mod decat prin Program, in suprafata utila mai mica de 50 m2;
 • locuinta care se achizitioneaza in cadrul programului se incadreaza in una dintre clasele A, B sau C de eficienta energetica;
 • indeplinesc conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor (bancile);
 • dispun de un avans de cel putin 5% din pretul de achizitie a locuintei, care acopera diferenta dintre pretul de achizitie a locuintei rezultat din antecontractul de vanzare-cumparare si finantarea garantata;
 • prezinta finantatorilor documentele specifice procesului de licitatie, in locul antecontractului de vanzare-cumparare. Criteriul este aplicabil in cazul achizitionarii de locuinte in cadrul procedurilor de executare silita;
 • se obliga sa constituie un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu trei rate de dobanda;
 • se obliga sa nu instraineze locuinta achizitionata in primii 5 ani de la data dobandirii;
 • se obliga sa asigure locuinta achizitionata din finantarea garantata impotriva tuturor riscurilor.

 

Beneficiarii care aleg sa-si construiasca singuri o casa trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 • la data solicitarii creditului garantat, declara pe propria raspundere fie ca nu detin in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta, indiferent de modul si de momentul in care a fost dobandita, fie ca detin in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobandita prin orice alt mod decat prin Program, in suprafata utila mai mica de 50 m2;
 • au in proprietate terenul pe care se construieste locuinta, inclusiv in cazul celor construite prin ANL, inscris in cartea funciara in conditiile legii, liber de orice sarcini, si se obliga sa garanteze cu acesta, precum si cu locuinta construita din finantarea garantata in conditiile programului;
 • prezinta finantatorului proiectul tehnic si detaliile de executie a locuintei, intocmite conform legii;
 • detin o autorizatie de construire a locuintei in cadrul programului valabila, precum si avizele si acordurile necesare conform legii;
 • prezinta finantatorului un contract de antrepriza incheiat cu o societate de constructii, in calitate de antreprenor general al imobilului, in baza caruia solicita acordarea finantarii garantate, precum si estimarile costurilor necesare pentru edificarea locuintei, conform devizului estimativ al lucrarilor, anexa la contract;
 • prevad in contractul de antrepriza obligatia antreprenorului general de a finaliza constructia locuintei in termen de cel mult 18 luni de la data efectuarii primei trageri din finantarea garantata;
 • prezinta finantatorului certificatul de atestare fiscala eliberat la cererea constructorului, care atesta imprejurarea ca acesta nu inregistreaza restante mai mari de 60 de zile la plata obligatiilor fata de bugetul general consolidat;
 • prezinta finantatorului polita de asigurare a lucrarilor de constructii-montaj pentru imobilul cu destinatia de locuinta aflat in constructie, incheiata cu o societate de asigurare agreata de finantator;
 • prezinta finantatorului dovada constituirii unei garantii de buna executie de 10% din valoarea totala a devizului estimativ de lucrari, sub forma unei scrisori de garantie bancara de buna executie;
 • prezinta finantatorului contractul valabil incheiat cu un diriginte de santier autorizat;
 • indeplinesc conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor;
 • dispun de un aport propriu de minimum 5% din valoarea costului de construire a locuintei, care acopera diferenta dintre valoarea din contractul de antrepriza si finantarea garantata;
 • se obliga sa constituie un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu trei rate de dobanda;
 • se obliga sa nu cesioneze drepturile de construire si sa nu instraineze terenul si locuinta construita prin program in primii cinci ani de la data instituirii ipotecii legale;
 • se obliga sa noteze autorizatia de construire in cartea funciara a terenului;
 • se obliga sa asigure locuinta finalizata, construita din finantarea garantata, impotriva tuturor riscurilor;
 • se obliga sa acopere din surse proprii eventualele costuri rezultate, suplimentare fata de cele din devizul estimativ;
 • se obliga sa efectueze pe cheltuiala proprie formalitatile de notare a autorizatiei de construire in cartea funciara;
 • se obliga sa efectueze pe cheltuiala proprie toate formalitatile necesare inscrierii in cartea funciara a locuintei individuale, dupa finalizarea acesteia, si sa prezinte finantatorului documentele necesare in vederea inscrierii ipotecilor legale in cartea funciara.

 

 

Articol preluat de pe www.e-juridic.manager.ro

 

Related Posts