Read More
Blog

Revocarea administratorului societății comerciale

Funcția de administrator încetează în condițiile Legii nr. 31/1990, care se completează cu regulile aplicabile încetării contractului de mandat de drept comun, raporturile dintre administrator și societate fiind guvernate de regulile mandatului și de...

Read more