Read More
Blog

Penalități de întârziere. Calculul acestora de către executorul judecătoresc în cazul în care titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre judecătorească

Codul de procedură civilă: art. 628 alin. (2); art. 713 alin. (1) Dacă titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre judecătorească, în cadrul contes¬tației la executare nu se realizează analiza fondului raporturilor juridice dintre părți...

Read more

Read More
Blog

Procedura recunoașterii uzucapiunii în vechile și noile dispoziții civile

Ce este uzucapiunea?Uzucapiunea sau prescripția achizitivă, așa cum mai este denumită în teorie, este un mod de dobândire a drepturilor reale principale prin posesia bunurilor care formează obiectul lor în toată perioada...

Read more

Read More
Blog

Consideraţii privind răspunderea disciplinară a medicului

Considerații generale privind răspunderea disciplinarăMedicina a evoluat spre o mai mare eficacitate și tehnicitate, iar dreptul a progresat spre o protecție sporită a individului. Relația medicală s‑a constituit în sensul unei încadrări...

Read more

Read More
Blog

Accesiunea imobiliară artificială și îmbogățirea fără justă cauză

Notă asupra Deciziei nr. 159/2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, în două posibile citiriDatele speței și motivarea instanțeiAnaliza de față pornește de la Decizia nr. 159 din 23...

Read more

Read More
Blog

Caracterul abuziv al clauzelor referitoare la obiectul principal al contractelor. Admiterea recursului și casarea deciziei recurate (NCPC, L. nr. 193/2000)

Dec. ÎCCJ (SC II) nr. 536/2020nr. 193/2000: art. 4 alin. (1); NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 8Potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, „O clauză contractuală care nu a fost...

Read more

Read More
Blog

Considerații privind exercitarea autorității părintești după divorț

Considerații generale privind cadrul legalSediul materiei care guvernează efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minor este reprezentat de dispozițiile art. 396‑404 C. civ. Prin dec. nr. 4/2013, publicată în...

Read more