Read More
Blog

În ce condiții este executat silit administratorul unei firme. Cum se poate opri executarea silită

Una dintre măsurile la care Fiscul apelează tot mai des în ultima perioadă este atragerea răspunderii solidare și executarea silită a administratorului firmei. Acțiunea are loc atunci când datoriile nu pot fi acoperite din...

Read more

Read More
Blog

Penalități de întârziere. Calculul acestora de către executorul judecătoresc în cazul în care titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre judecătorească

Codul de procedură civilă: art. 628 alin. (2); art. 713 alin. (1) Dacă titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre judecătorească, în cadrul contes¬tației la executare nu se realizează analiza fondului raporturilor juridice dintre părți...

Read more

Read More
Blog

Prețul derizoriu – cauză de nulitate absolută – analiză de practică judiciară

Analizând sentința recurată prin prisma motivelor de recurs invocate, Tribunalul apreciază recursul nefondat pentru următoarele considerente: Prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 6969/1994 de Notariatul de Stat al Sectorului I București, S. J. a...

Read more

Read More
Blog

Efectul împlinirii prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită. Ce se mai poate face după împlinirea prescripţiei executării silite de către creditorul aflat în posesia unui titlu care şi-a pierdut forţa executorie?

Scurte considerații introductivePrescripția extinctivă nu stinge doar dreptul material la acțiune, ci și dreptul de a obține executarea silită. În acest sens, Codul civil și Codul de procedură civilă regle­men­tează două prescripții...

Read more

Read More
Blog

Contract de credit. Contract de cesiune de creanţă. Condiţii de validitate de la momentul încheierii contractelor. Efecte

(Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția a II‑a civilă, decizia nr. 4556 din 1 noiembrie 2018)Prin contestația la tabelul preliminar al creanțelor, înregistrată în dosarul nr. x/x/2012/a3 al Tribunalului Hunedoara, debitoarea A., prin...

Read more

Read More
Blog

Obligarea pârâtei la plata salariului datorat, plata contravalorii zilelor de concediu de odihnă rămas neefectuat, sporurile aferente și plata cheltuielilor de judecată (NCPC, C. muncii, L. nr. 62/2011)

Prin cererea înregistrată Ia Tribunalul Arad la data de 22 februarie 2016, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta B. SRL, obligarea pârâtei la plata salariului datorat aferent lunii septembrie 2015, la care...

Read more

Read More
Blog

Accesiunea imobiliară artificială și îmbogățirea fără justă cauză

Notă asupra Deciziei nr. 159/2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, în două posibile citiriDatele speței și motivarea instanțeiAnaliza de față pornește de la Decizia nr. 159 din 23...

Read more

Read More
Blog

Prescripţia dreptului de a cere executarea silită. Declararea scadenţei anticipate. Pierderea caracterului de titlu executoriu al contractului de cesiune. Modificarea părţilor contractului

Codul civil: art. 2532, art. 2537Deși în mod formal banca nu a notificat împrumutatului declararea scadenței anticipate a creditului, iar la data de 4 octombrie 2012 a intervenit cesiunea creanței, aceasta are valoarea declarării...

Read more

Read More
Blog

La Oficiul Registrul Comerțului revine birocrația cu declarația de beneficiar real.

Începând de vineri, 30 aprilie 2021, intră în vigoare Legea 101/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi...

Read more

Read More
Blog

NULITATEA DECIZIEI DE CONCEDIERE

Potrivit Codului muncii, concedierea reprezintă „încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului” , putând fi dispusă fie pentru „motive care țin de persoana salariatului”, fie pentru „motive care nu țin de persoana salariatului”...

Read more

12