Read More
Blog

Pronunțarea unei hotărâri judecătoreşti care să țină loc de contract autentic în cazul promisiunii de vânzare-cumpărare a terenurilor

Definiție. Sediul materiei. Aplicarea legii în timpPromisiunea bilaterală (sinalagmatică) de vânzare este acel contract prin care una dintre părți (promitent) se obligă că va vinde, iar cealaltă parte (beneficiar) se obligă că...

Read more

Read More
Blog

Viaţa privată a lucrătorului pe parcursul orelor de program

Conceptul de viață privată și dreptul la respectul acesteia pe parcursul programului de lucru au evoluat în doctrina juridică europeană și americană într‑o asemenea măsură, încât în prezent există o legislație a fiecărei categorii de...

Read more

Read More
Blog

Modalităţi de recuperare a creanţelor pe calea instanţei de judecată. Avantaje şi dezavantaje

CEREREA PE DREPTUL COMUNO primă posibilitate este reprezentată de formularea de către creditor a unei cereri pe dreptul comun potrivit art. 194 din Codul de procedură civilă, cerere care prezintă atât avantaje, cât şi dezavantaje.Referitor la dezavantaje, în primul rând,...

Read more