Read More
Blog

Divorțul în Noul Cod Civil

1. Preliminarii. În privința divorțului, actualul Cod de procedură civilă, preluând, în mare parte, reglementările vechiului Cod de procedură civilă, așa cum acesta a fost modificat și completat prin Legea nr. 202/2012...

Read more

Read More
Blog

Executarea silită indirectă. Poprirea. Înfiinţarea, validarea şi desfiinţarea

Despre poprirePotrivit noului Cod de procedură civilă executarea silită cunoaște două modalități principale, respectiv executarea silită directă – predarea silită a bunurilor mobile (art. 892-894); predarea silită a bunurilor imobile (art. 895-901);...

Read more

Read More
Blog

Ce trebuie sa faca Constructorul atunci cand Beneficiarul refuza semnarea receptiei la terminarea lucrarilor .

O problemă extrem de frecventă pe piața construcțiilor o reprezintă refuzul Beneficiarului de a efectua recepția la terminarea lucrărilor. Motivele unui astfel de refuz, la nivel formal, sunt cât se poate de diverse, dar,...

Read more

Read More
Blog

Decizie în premieră privind un contract de credit în franci elvețieni

Instanța bucureșteană introduce o formulă mai complicată decât cele obținute anterior de debitori în chestiunea riscului valutar din creditele în franci elvețieni.“Admite în parte cererea de chemare în judecată. Dispune adaptarea pentru viitor a...

Read more