Read More
Blog

În ce condiții este executat silit administratorul unei firme. Cum se poate opri executarea silită

Una dintre măsurile la care Fiscul apelează tot mai des în ultima perioadă este atragerea răspunderii solidare și executarea silită a administratorului firmei. Acțiunea are loc atunci când datoriile nu pot fi acoperite din...

Read more

Read More
Blog

Penalități de întârziere. Calculul acestora de către executorul judecătoresc în cazul în care titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre judecătorească

Codul de procedură civilă: art. 628 alin. (2); art. 713 alin. (1) Dacă titlul executoriu este reprezentat de o hotărâre judecătorească, în cadrul contes¬tației la executare nu se realizează analiza fondului raporturilor juridice dintre părți...

Read more

Read More
Blog

Retragerea consumatorului din contract, în condițiile O.U.G. nr. 34/2014, modificată și completată prin O.U.G. nr. 58/2022

A. Natura juridică a retragerii consumatorului din contract Potrivit dreptului comun, contractul valabil încheiat devine „legea părților”.Deoarece contractul are valoare normativă privată el se impune părților contractante, întocmai ca și legea (publică).Forța obligatorie a contractului...

Read more

Read More
Blog

Procedura recunoașterii uzucapiunii în vechile și noile dispoziții civile

Ce este uzucapiunea?Uzucapiunea sau prescripția achizitivă, așa cum mai este denumită în teorie, este un mod de dobândire a drepturilor reale principale prin posesia bunurilor care formează obiectul lor în toată perioada...

Read more

Read More
Blog

Îndeplinirea condiţiilor răspunderii civile delictuale. Soluţionarea cu întârziere a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate şi a cererii de punere în posesie a reclamantului

Prin cererea de chemare în judecată depusă la data de 22 iulie 2017 pe rolul Tribunalului Iași, secția I civilă, reclamantul A. a solicitat obligarea pârâților la plata de daune morale în sumă de...

Read more