Read More
Blog

Efectul împlinirii prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită. Ce se mai poate face după împlinirea prescripţiei executării silite de către creditorul aflat în posesia unui titlu care şi-a pierdut forţa executorie?

Scurte considerații introductivePrescripția extinctivă nu stinge doar dreptul material la acțiune, ci și dreptul de a obține executarea silită. În acest sens, Codul civil și Codul de procedură civilă regle­men­tează două prescripții...

Read more