Read More
Blog

Clauza penală în raporturile de muncă

 ReglementareClauza penală (stipulatio poenae) nu este reglementată de legislația muncii, ci de Codul civil (în titlul V, „Executarea obligațiilor”, Cap. II, „Executarea silită a obligațiilor”, Secțiunea a 4-a, „Executarea prin echivalent”, P.2 „Prejudiciul”).Ea este...

Read more

Read More
Blog

Obligarea pârâtei la plata salariului datorat, plata contravalorii zilelor de concediu de odihnă rămas neefectuat, sporurile aferente și plata cheltuielilor de judecată (NCPC, C. muncii, L. nr. 62/2011)

Prin cererea înregistrată Ia Tribunalul Arad la data de 22 februarie 2016, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta B. SRL, obligarea pârâtei la plata salariului datorat aferent lunii septembrie 2015, la care...

Read more

Read More
Blog

Accesiunea imobiliară artificială și îmbogățirea fără justă cauză

Notă asupra Deciziei nr. 159/2020 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, în două posibile citiriDatele speței și motivarea instanțeiAnaliza de față pornește de la Decizia nr. 159 din 23...

Read more

Read More
Blog

La Oficiul Registrul Comerțului revine birocrația cu declarația de beneficiar real.

Începând de vineri, 30 aprilie 2021, intră în vigoare Legea 101/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi...

Read more

Read More
Blog

NULITATEA DECIZIEI DE CONCEDIERE

Potrivit Codului muncii, concedierea reprezintă „încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului” , putând fi dispusă fie pentru „motive care țin de persoana salariatului”, fie pentru „motive care nu țin de persoana salariatului”...

Read more