Read More
Blog

Solicitare privind restituirea cauțiunii achitate pentru cererea având ca obiect suspendarea executării deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice

Prin cererea înregistrată la data de 3.07.2019 în dosarul nr. x/2018 la Curtea de Apel București, secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, reclamanta A. S.R.L. a solicitat restituirea cauțiunii în cuantum de 19.500...

Read more

Read More
Blog

Efectul împlinirii prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită. Ce se mai poate face după împlinirea prescripţiei executării silite de către creditorul aflat în posesia unui titlu care şi-a pierdut forţa executorie?

Scurte considerații introductivePrescripția extinctivă nu stinge doar dreptul material la acțiune, ci și dreptul de a obține executarea silită. În acest sens, Codul civil și Codul de procedură civilă regle­men­tează două prescripții...

Read more

Read More
Blog

Clauza penală în raporturile de muncă

 ReglementareClauza penală (stipulatio poenae) nu este reglementată de legislația muncii, ci de Codul civil (în titlul V, „Executarea obligațiilor”, Cap. II, „Executarea silită a obligațiilor”, Secțiunea a 4-a, „Executarea prin echivalent”, P.2 „Prejudiciul”).Ea este...

Read more

Read More
Blog

Luptătorii din Revoluția din 1989, NU datorează contribuție la asigurările sociale de sănătate pentru sumele de bani încasate cu titlu de indemnizațiile primate în temeiul Legii nr.341/2004

Luptătorii din Revoluția din 1989, NU datorează contribuție la asigurările sociale de sănătate pentru sumele de bani încasate cu titlu de indemnizațiile primate în temeiul Legii  nr.341/2004 Înalta Curte de Casație si Justitie, completul pentru...

Read more

Read More
Blog

Caracterul abuziv al clauzelor referitoare la obiectul principal al contractelor. Admiterea recursului și casarea deciziei recurate (NCPC, L. nr. 193/2000)

Dec. ÎCCJ (SC II) nr. 536/2020nr. 193/2000: art. 4 alin. (1); NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 8Potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (1) din Legea nr. 193/2000, „O clauză contractuală care nu a fost...

Read more

Read More
Blog

Soarta contractelor în derulare în timpul pandemiei. Este sau nu starea de urgență un caz de forță majoră?

Apărută inițial în dreptul britanic sub denumirea de Act of God (calamitate, dezastre naturale, cutremur etc.), noțiunea a fost preluată și în dreptul continental, după Revoluția franceză, sub numele mai laic de force majeure, conținutul sau fiind...

Read more

Read More
Blog

Pronunțarea unei hotărâri judecătoreşti care să țină loc de contract autentic în cazul promisiunii de vânzare-cumpărare a terenurilor

Definiție. Sediul materiei. Aplicarea legii în timpPromisiunea bilaterală (sinalagmatică) de vânzare este acel contract prin care una dintre părți (promitent) se obligă că va vinde, iar cealaltă parte (beneficiar) se obligă că...

Read more