Read More
Blog

Efectul împlinirii prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită. Ce se mai poate face după împlinirea prescripţiei executării silite de către creditorul aflat în posesia unui titlu care şi-a pierdut forţa executorie?

Scurte considerații introductivePrescripția extinctivă nu stinge doar dreptul material la acțiune, ci și dreptul de a obține executarea silită. În acest sens, Codul civil și Codul de procedură civilă regle­men­tează două prescripții...

Read more

Read More
Blog

Contract de credit. Contract de cesiune de creanţă. Condiţii de validitate de la momentul încheierii contractelor. Efecte

(Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția a II‑a civilă, decizia nr. 4556 din 1 noiembrie 2018)Prin contestația la tabelul preliminar al creanțelor, înregistrată în dosarul nr. x/x/2012/a3 al Tribunalului Hunedoara, debitoarea A., prin...

Read more

Read More
Blog

Consideraţii privind răspunderea disciplinară a medicului

Considerații generale privind răspunderea disciplinarăMedicina a evoluat spre o mai mare eficacitate și tehnicitate, iar dreptul a progresat spre o protecție sporită a individului. Relația medicală s‑a constituit în sensul unei încadrări...

Read more

Read More
Blog

Pronunțarea unei hotărâri judecătoreşti care să țină loc de contract autentic în cazul promisiunii de vânzare-cumpărare a terenurilor

Definiție. Sediul materiei. Aplicarea legii în timpPromisiunea bilaterală (sinalagmatică) de vânzare este acel contract prin care una dintre părți (promitent) se obligă că va vinde, iar cealaltă parte (beneficiar) se obligă că...

Read more