Read More
Blog

Îndeplinirea condiţiilor răspunderii civile delictuale. Soluţionarea cu întârziere a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate şi a cererii de punere în posesie a reclamantului

Prin cererea de chemare în judecată depusă la data de 22 iulie 2017 pe rolul Tribunalului Iași, secția I civilă, reclamantul A. a solicitat obligarea pârâților la plata de daune morale în sumă de...

Read more

Read More
Blog

Clauza penală în raporturile de muncă

 ReglementareClauza penală (stipulatio poenae) nu este reglementată de legislația muncii, ci de Codul civil (în titlul V, „Executarea obligațiilor”, Cap. II, „Executarea silită a obligațiilor”, Secțiunea a 4-a, „Executarea prin echivalent”, P.2 „Prejudiciul”).Ea este...

Read more

Read More
Blog

Consideraţii privind răspunderea disciplinară a medicului

Considerații generale privind răspunderea disciplinarăMedicina a evoluat spre o mai mare eficacitate și tehnicitate, iar dreptul a progresat spre o protecție sporită a individului. Relația medicală s‑a constituit în sensul unei încadrări...

Read more

Read More
Blog

Prescripţia dreptului de a cere executarea silită. Declararea scadenţei anticipate. Pierderea caracterului de titlu executoriu al contractului de cesiune. Modificarea părţilor contractului

Codul civil: art. 2532, art. 2537Deși în mod formal banca nu a notificat împrumutatului declararea scadenței anticipate a creditului, iar la data de 4 octombrie 2012 a intervenit cesiunea creanței, aceasta are valoarea declarării...

Read more

Read More
Blog

Curtea de Apel București: Factura fiscala, document justificativ si mijloc de proba

Curtea de Apel Bucuresti (CAB) arata intr-o speta relativ recenta ca factura fiscala este un document justificativ si chiar un mijloc de proba cu privire la existenta unui contract. Hotararea este importanta pentru colaboratori,...

Read more

Read More
Blog

Soarta contractelor în derulare în timpul pandemiei. Este sau nu starea de urgență un caz de forță majoră?

Apărută inițial în dreptul britanic sub denumirea de Act of God (calamitate, dezastre naturale, cutremur etc.), noțiunea a fost preluată și în dreptul continental, după Revoluția franceză, sub numele mai laic de force majeure, conținutul sau fiind...

Read more

Read More
Blog

Știai că riști să ți se radieze firma din oficiu dacă nu depui declarația de beneficiar real la ONRC?

O nouă declarație trebuie depusă la Registrul Comerțului, atunci când înmatriculezi o societate sau deții deja una, sub sancțiunea radierii firmei și a unei amenzi de 10.000 lei.O nouă obligație pentru antreprenori și comercianțiÎn...

Read more

Read More
Blog

Amenzile rutiere s-au majorat drastic la 1 ianuarie. Legea cu plafonarea lor, blocată la CCR

Plafonarea punctului-amendă pentru contravenții rutiere, la valoarea de 145 de lei, a expirat la sfârșitul zilei de 31 decembrie 2019. Din moment ce legea care va introduce plafonarea și pentru anul 2020 încă n-a...

Read more

Read More
Blog

Decizie CJUE: Contestația la executare poate fi făcută oricând

Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a luat o decizie importanta privind contestatia la executare. Avem posibilitatea redeschiderii a sute sau mii de dosare, avand in vedere ca magistratii europeni au decis un...

Read more

Read More
Blog

Executarea silită a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii referitoare la minori

PreliminariiExecutarea silită reprezintă punctul final al procesului civil, faza finală, definitorie, excepțională și facultativă a litigiului de drept civil.Executarea silită este garantul aducerii la îndeplinire a dispozițiilor instanței cuprinse în hotărârea judecătorească, modalitatea concretă...

Read more

12