Read More
Blog

În ce condiții este executat silit administratorul unei firme. Cum se poate opri executarea silită

Una dintre măsurile la care Fiscul apelează tot mai des în ultima perioadă este atragerea răspunderii solidare și executarea silită a administratorului firmei. Acțiunea are loc atunci când datoriile nu pot fi acoperite din...

Read more

Read More
Blog

Antrenarea răspunderii solidare și procedura insolvenței. Compatibilitate sau caracter exclusiv

1. Considerații introductivePractica judiciară recentă a relevat o problemă de drept aptă să conducă la interpretări diferite și, în consecință la soluții contrare în ceea ce privește posibilitatea ca, în privința aceluiași debitor insolvabil să...

Read more

Read More
Blog

Prețul derizoriu – cauză de nulitate absolută – analiză de practică judiciară

Analizând sentința recurată prin prisma motivelor de recurs invocate, Tribunalul apreciază recursul nefondat pentru următoarele considerente: Prin Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 6969/1994 de Notariatul de Stat al Sectorului I București, S. J. a...

Read more

Read More
Blog

Clauza penală în raporturile de muncă

 ReglementareClauza penală (stipulatio poenae) nu este reglementată de legislația muncii, ci de Codul civil (în titlul V, „Executarea obligațiilor”, Cap. II, „Executarea silită a obligațiilor”, Secțiunea a 4-a, „Executarea prin echivalent”, P.2 „Prejudiciul”).Ea este...

Read more

Read More
Blog

Consideraţii privind răspunderea disciplinară a medicului

Considerații generale privind răspunderea disciplinarăMedicina a evoluat spre o mai mare eficacitate și tehnicitate, iar dreptul a progresat spre o protecție sporită a individului. Relația medicală s‑a constituit în sensul unei încadrări...

Read more

Read More
Blog

Pronunțarea unei hotărâri judecătoreşti care să țină loc de contract autentic în cazul promisiunii de vânzare-cumpărare a terenurilor

Definiție. Sediul materiei. Aplicarea legii în timpPromisiunea bilaterală (sinalagmatică) de vânzare este acel contract prin care una dintre părți (promitent) se obligă că va vinde, iar cealaltă parte (beneficiar) se obligă că...

Read more