Read More
Blog

Antrenarea răspunderii solidare și procedura insolvenței. Compatibilitate sau caracter exclusiv

1. Considerații introductivePractica judiciară recentă a relevat o problemă de drept aptă să conducă la interpretări diferite și, în consecință la soluții contrare în ceea ce privește posibilitatea ca, în privința aceluiași debitor insolvabil să...

Read more

Read More
Blog

Consideraţii privind răspunderea disciplinară a medicului

Considerații generale privind răspunderea disciplinarăMedicina a evoluat spre o mai mare eficacitate și tehnicitate, iar dreptul a progresat spre o protecție sporită a individului. Relația medicală s‑a constituit în sensul unei încadrări...

Read more

Read More
Blog

Avocații vor atesta acordul de mediere și astfel acesta va fi titlu executoriu. Modificări substanțiale la legislația medierii au fost adoptate de Parlament și merg la promulgare

Legea nr 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator a fost actualizată prin Legea 154/2019 publicata în Monitorul Oficial nr 623 din 26.07.2019. Legea este în vigoare începând cu data de 29.07.2019Camera Deputaților, cameră...

Read more

Read More
Blog

Daune morale pentru prejudiciul cauzat de ruperea logodnei

„În conformitate cu art.266 Cod Civil, logodna este promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria, încheierea logodnei nu este supusă niciunei formalități și poate fi dovedită cu orice mijloc de probă. Potrivit art.267, alin.3 Cod Civil,...

Read more