Read More
Blog

Obligarea pârâtei la plata salariului datorat, plata contravalorii zilelor de concediu de odihnă rămas neefectuat, sporurile aferente și plata cheltuielilor de judecată (NCPC, C. muncii, L. nr. 62/2011)

Prin cererea înregistrată Ia Tribunalul Arad la data de 22 februarie 2016, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta B. SRL, obligarea pârâtei la plata salariului datorat aferent lunii septembrie 2015, la care...

Read more

Read More
Blog

Prescripţia dreptului de a cere executarea silită. Declararea scadenţei anticipate. Pierderea caracterului de titlu executoriu al contractului de cesiune. Modificarea părţilor contractului

Codul civil: art. 2532, art. 2537Deși în mod formal banca nu a notificat împrumutatului declararea scadenței anticipate a creditului, iar la data de 4 octombrie 2012 a intervenit cesiunea creanței, aceasta are valoarea declarării...

Read more

Read More
Blog

NULITATEA DECIZIEI DE CONCEDIERE

Potrivit Codului muncii, concedierea reprezintă „încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului” , putând fi dispusă fie pentru „motive care țin de persoana salariatului”, fie pentru „motive care nu țin de persoana salariatului”...

Read more

Read More
Blog

Executare silită. Perimare executare silită. Obligativitatea îndeplinirii condițiilor impuse de art. 697 Cod de procedură civilă

Perimarea executării silite constituie o sancțiune legală aplicată creditorului urmăritor pentru neglijența sau inactivitatea acestuia după ce a fost încunonștiințat în scris de obligațiile sale de către executorul judecătoresc.„Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei...

Read more