Read More
Blog

În ce condiții este executat silit administratorul unei firme. Cum se poate opri executarea silită

Una dintre măsurile la care Fiscul apelează tot mai des în ultima perioadă este atragerea răspunderii solidare și executarea silită a administratorului firmei. Acțiunea are loc atunci când datoriile nu pot fi acoperite din...

Read more

Read More
Blog

Antrenarea răspunderii solidare și procedura insolvenței. Compatibilitate sau caracter exclusiv

1. Considerații introductivePractica judiciară recentă a relevat o problemă de drept aptă să conducă la interpretări diferite și, în consecință la soluții contrare în ceea ce privește posibilitatea ca, în privința aceluiași debitor insolvabil să...

Read more

Read More
Blog

Retragerea consumatorului din contract, în condițiile O.U.G. nr. 34/2014, modificată și completată prin O.U.G. nr. 58/2022

A. Natura juridică a retragerii consumatorului din contract Potrivit dreptului comun, contractul valabil încheiat devine „legea părților”.Deoarece contractul are valoare normativă privată el se impune părților contractante, întocmai ca și legea (publică).Forța obligatorie a contractului...

Read more

Read More
Blog

Procedura recunoașterii uzucapiunii în vechile și noile dispoziții civile

Ce este uzucapiunea?Uzucapiunea sau prescripția achizitivă, așa cum mai este denumită în teorie, este un mod de dobândire a drepturilor reale principale prin posesia bunurilor care formează obiectul lor în toată perioada...

Read more

Read More
Blog

Solicitare privind restituirea cauțiunii achitate pentru cererea având ca obiect suspendarea executării deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice

Prin cererea înregistrată la data de 3.07.2019 în dosarul nr. x/2018 la Curtea de Apel București, secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, reclamanta A. S.R.L. a solicitat restituirea cauțiunii în cuantum de 19.500...

Read more

Read More
Blog

Cum se poate cere anularea titlului de proprietate atunci când este emis în mod nelegal ?

Anularea unui titlu de proprietate emis în mod nelegal poate fi solicitată de orice persoană care justifică un interes. Dacă titlul de proprietate a fost eliberat pe numele altei persoane, acesta va putea fi...

Read more

Read More
Blog

Aspecte privind soluționarea amiabilă, prin conciliere sau mediere, a litigiilor comerciale și a celor izvorâte din încheierea, executarea sau modificarea contractelor administrative

IntroducereAbrogarea art. 7 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 prin Legea nr. 212 din 2018 privind modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative a condus, în opinia noastră,...

Read more

Read More
Blog

Clauza penală în raporturile de muncă

 ReglementareClauza penală (stipulatio poenae) nu este reglementată de legislația muncii, ci de Codul civil (în titlul V, „Executarea obligațiilor”, Cap. II, „Executarea silită a obligațiilor”, Secțiunea a 4-a, „Executarea prin echivalent”, P.2 „Prejudiciul”).Ea este...

Read more

Read More
Blog

Consideraţii privind răspunderea disciplinară a medicului

Considerații generale privind răspunderea disciplinarăMedicina a evoluat spre o mai mare eficacitate și tehnicitate, iar dreptul a progresat spre o protecție sporită a individului. Relația medicală s‑a constituit în sensul unei încadrări...

Read more

Read More
Blog

Prescripţia dreptului de a cere executarea silită. Declararea scadenţei anticipate. Pierderea caracterului de titlu executoriu al contractului de cesiune. Modificarea părţilor contractului

Codul civil: art. 2532, art. 2537Deși în mod formal banca nu a notificat împrumutatului declararea scadenței anticipate a creditului, iar la data de 4 octombrie 2012 a intervenit cesiunea creanței, aceasta are valoarea declarării...

Read more