Read More
Blog

Executare silită. Perimare executare silită. Obligativitatea îndeplinirii condițiilor impuse de art. 697 Cod de procedură civilă

Perimarea executării silite constituie o sancțiune legală aplicată creditorului urmăritor pentru neglijența sau inactivitatea acestuia după ce a fost încunonștiințat în scris de obligațiile sale de către executorul judecătoresc.„Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei...

Read more

Read More
Blog

Divorțul în Noul Cod Civil

1. Preliminarii. În privința divorțului, actualul Cod de procedură civilă, preluând, în mare parte, reglementările vechiului Cod de procedură civilă, așa cum acesta a fost modificat și completat prin Legea nr. 202/2012...

Read more