Read More
Blog

Ilegalitatea confiscării proprietății de către stat

Curtea Europeană a Drepturilor Omului constată faptul că Legea nr. 165/2013 nu asigură un remediu eficient pentru acordarea măsurilor reparatorii pentru imobilele preluate abuziv de statul comunist. Așa cum Curtea a statuat în mai multe...

Read more