Read More
Blog

Executarea silită indirectă. Poprirea. Înfiinţarea, validarea şi desfiinţarea

Despre poprirePotrivit noului Cod de procedură civilă executarea silită cunoaște două modalități principale, respectiv executarea silită directă – predarea silită a bunurilor mobile (art. 892-894); predarea silită a bunurilor imobile (art. 895-901);...

Read more

Read More
Blog

(Im)posibilitatea creditorului de a solicita suspendarea executării silite în cursul desfăşurării vânzării bunului la licitaţie publică

În practică s‑a ridicat problema dacă, în cursul desfășurării licitației, creditorul poate bloca desfășurarea acesteia solicitând, inopinat și intempestiv, suspendarea exe­cutării silite, invocând dreptul său de dispoziție prevăzut de art. 701 alin. (2) C....

Read more

Read More
Blog

Ce trebuie sa faca Constructorul atunci cand Beneficiarul refuza semnarea receptiei la terminarea lucrarilor .

O problemă extrem de frecventă pe piața construcțiilor o reprezintă refuzul Beneficiarului de a efectua recepția la terminarea lucrărilor. Motivele unui astfel de refuz, la nivel formal, sunt cât se poate de diverse, dar,...

Read more

Read More
Blog

Legea nr. 17/2017 – Modificările aduse Codului de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1 din 3 februarie 2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe, publicată în Monitorul Oficial...

Read more