Blog

Avocații vor atesta acordul de mediere și astfel acesta va fi titlu executoriu. Modificări substanțiale la legislația medierii au fost adoptate de Parlament și merg la promulgare

Legea nr 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator a fost actualizată prin Legea 154/2019 publicata în Monitorul Oficial nr 623 din 26.07.2019. 

Legea este în vigoare începând cu data de 29.07.2019

Camera Deputaților, cameră decizională, a adoptat în ședința din 24.04.2019 proiectul care modifică legislația medierii. Modificările nu sunt încă în vigoare ci urmează să fie trimise la promulgare.

Procedura de mediere va fi facultativă pentru justițiabili. S-a eliminat orice nuanță de obligativitate privind medierea.

Cele mai importante modificări sunt reprezentate de:
– atribuirea caracterului de titlu executoriu Acordului de Mediere prin atestare/autentificare avocațială. Excepție fac litigiile care vizează transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum și al altor drepturi reale, partaje si cauze succesorale; acordurile de mediere ce vizează aceste litigii vor trebuie să treacă prin procedura de autentificare notarială sau consfințire judecătorească.
– faptul că în procedura de consfințire a acordului de mediere la instanță nu va mai fi necesară prezența părților decât cu titlu de excepție, doar atunci când judecătorul consideră necesar. Așadar regula devine aceea că nu este nevoie (și deci nu vor fi citate) de părți în momentul consfințirii acordului de mediere.
– restituirea integrală a taxei de timbru dacă părțile aflate întru-un proces judiciar și-au soluționat prin mediere litigiu și depun acordul de mediere la dosar (dacă litigiul privește transferul dreptului de proprietate, constituirea unui drept real asupra unui bun imobil, partaje și cauze succesorale, se restituie doar 50% din taxa plătită cu investirea instanței)
– posibilitatea mediatorului de a solicita autorității tutelare desfășurarea unei anchete psihosociale în privința copilului (în conflictele privind exercitarea autorității părintești)
– introducerea unei abateri disciplinare pentru mediatori raportată la neplata taxelor profesionale

  1. Acordul de mediere va fi titlu executoriu dacă va fi atestat de avocat.Dacă până în prezent un acord de mediere devenea titlu executoriu doar dacă era consfințit de către o instanță sau autentificat de un notar, acum puterea executorie a unui acord de mediere poate fi dată și prin atestarea acestui document de către avocații părților sau un avocat ales de mediator și de părți. Atestarea avocațială presupune prezentarea părților semnatare în fața avocatului, identificarea lor, luarea consimțământului privind acordul de mediere și data semnării lui. Atestarea avocațială ar putea fi definită și ca autentificare avocațială. Conform noilor prevederi din Legea Medierii, atestarea/autentificarea avocațială poate fi făcută oricăror acorduri de mediere cu excepția celor care vizează transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum și al altor drepturi reale, partaje și cauze succesorale.  În condiţiile în care legea impune îndeplinirea unor condiţii de fond şi formă, legalitatea acordului de mediere poate fi verificată şi atestată și de avocaţii părţilor sau de un alt avocat ales de mediator cu acordul părţilor. Atestarea de către avocat poate fi făcută în două moduri:
    Atunci când ambele părți vor fi asistate în mediere de avocați, aceștia vor atesta identitatea, consimțământul și data acordului de mediere printr-o încheiere, o rezoluție, o ștampilă sau un alt mijloc verificabil. După atestarea Acordului de mediere, avocații sunt obligați ca în maxim 3 zile lucrătoare (pentru opozabilitate) să înregistreze operațiunea de atestare în Registrul Național al actelor atestate de avocați. Din formularea legii nu reiese cu claritate dacă atestarea trebuie făcută de un singur avocat sau de ambii, în opinia mea atestarea făcută de ambii avocați neavându-și nici o rațiune, o singură atestare din partea unui singur avocat fiind perfect validă și valabilă.
    B. Dacă părțile nu vor fi asistate de avocați sau doar una va fi asistată de avocat, atunci mediatorul va alege de comun acord cu părțile un avocat care să ateste acordul de mediere. Avocatul ales de mediator cu acordul părților va  atesta identitatea, consimțământul și data acordului de mediere printr-o încheiere, o rezoluție, o ștampilă sau un alt mijloc verificabil. Avocatul care asista doar o parte, în cazul în care cealaltă parte nu are avocat în mediere, poate fi ales de mediator și de toate părțile pentru a atesta acordul de mediere rezultat. Orice alt avocat poate fi ales de părți și de mediator să ateste oricând acordul de mediere. După atestarea Acordului de mediere, avocatul care a atestat acordul de mediere este obligat ca în maxim 3 zile lucrătoare (pentru opozabilitate) să înregistreze operațiunea de atestare în Registrul Național al actelor atestate de avocați.
  2. Procedura judiciară a consfințirii acordului de mediere va fi fără citare și eminamente scrisă. Părțile vor trebui să trimită instanței direct sau prin avocat acordul de mediere și orice alte înscrisuri necesare consfințirii, plus chitanța de plata a taxei de timbru necesară consfințirii. Hotărârea de expedient (prin care se consfințește acordul de mediere) se emite în cameră de consiliu și se comunică părților. Doar în cazuri excepționale, când instanța consideră necesar va cita părțile.
  3. Restituirea taxei de timbru pentru medierile ce au ca obiect litigii pe rolul instanțelor. Restituirea integrală a taxei de timbru dacă părțile aflate într-un proces judiciar și-au soluționat prin mediere litigiul și depun acordul de mediere la dosar (dacă litigiul privește transferul dreptului de proprietate, constituirea unui drept real asupra unui bun imobil, partaje și cauze succesorale, se restituie doar 50% din taxa plătită cu investirea instanței) este o măsură prin care se dorește degrevarea instanțelor și incurajarea justițiabililor să facă eforturi pentru soluționarea amiabilă a disputelor. Restituirea are loc integral și se dispune de către instanță prin hotărâre. Unitatea Administrativ Teritorială (localitatea) unde a fost plătită taxa de timbru va restitui plătitorului taxa în baza hotărârii judecătorești în acest sens. Se dorește astfel impulsionarea medierii litigiilor de pe rolul instanțelor.
  4. Posibilitatea demarării unei anchete psihosociale la cererea mediatorului sau a unei părți care a inițiat procedura de mediere. Este o prevedere care privește strict conflictele de familie referitoare la modalitatea de exercitare a autorității părintești. Acest fapt poate ajuta mediatorul să identifice mai bine problemele părinților și interesul copilului. Mai mult, acest fapt poate ajuta și la celeritatea procedurii de consfințire a unor acorduri de mediere în astfel de materii. Deseori în practică se depunea acordul de mediere cu înțelegerea părților spre consfințire la instanță iar instanța aștepta și câteva luni un raport de ancheta psihosocială, iar consfințirea acordului de mediere avea loc și la 6-8 luni de la depunerea cererii de consfințire. Prin posibilitatea mediatorului de a iniția demersuri la autoritatea tutelară s-a creat și un rol important acestuia în procedura dialogului cu autoritățile privind drepturile și interesele copilului. Consider că discuțiile din mediere trebuie să graviteze și în jurul conținutului unui astfel de Raport al autorității tutelare pentru ca un acord de mediere în acest domeniu să respecte cât mai bine interesul superior al copilului.
  5. Inițierea medierii suspendă prescripția extinctivă. Practic cel care apelează la un mediator în vederea medierii va beneficia de dispozițiile art 2532 punctul 7 Cod Civil. Înainte de aceste modificări doar contractul de mediere avea un astfel de efect. Acum contractul de inițiere și pregătire a medierii activează practic art 2532 punctul 7 Cod Civil și prescripția extinctivă este suspendată de drept.
  6. Neplata taxelor profesionale datorate de mediatori Consiliului de mediere va fi abatere disciplinară. Este o prevedere care clarifica regimul juridic al taxei profesionale datorate de mediatori și a fost introdusă la solicitarea Consiliului de mediere.

 

 

Articol preluat de pe www.avocatu.ro

Related Posts